woensdag 26 november 2014

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Vandaag ontving ik een handgeschreven brief van Gerrit Poels. Hij vroeg me hem te ondersteunen in zijn werk voor de minder bedeelden in deze stad. Als u mijn blog vaker leest herinnert u zich wellicht dat ik hem vorig jaar rond kerst een bijdrage mocht geven namens de medewerkers van Theaters Tilburg. Hij schaamde zich niet, zo schreef hij, om een bedelbrief te schrijven en me er aan te herinneren dat monden elke dag moeten worden gevoed, dat brood elke dag wordt gebakken.

Ben je gelukkig als er elke dag brood op de plank is? Nee, dat denk ik niet. Wel andersom, het lijkt me een belangrijke voorwaarde. Denk aan de piramide van Maslov. U weet wel, die stapeling van behoeften, te beginnen met lichamelijke behoeften zoals eten, drinken en slapen. Als die voldaan zijn komt veiligheid en zekerheid, vervolgens sociale behoeften zoals saamhorigheid, liefde en vriendschap. Hoger in de piramide volgen waardering en erkenning en aan de top staan zelfontplooiing en zelfreflectie.

Een heel aardig en overzichtelijk model, alleen bleek die rangorde wetenschappelijk niet te bewijzen. Het is niet zo dat je geen behoefte hebt aan schoonheid als je fysiek niet in orde bent, of dat je niet ongelooflijk van iemand kan houden in tijden van grote onzekerheid. Maar goed, die piramide maakt je er wel van bewust dat er om gelukkig te zijn meer nodig is dan een gevulde bankrekening en een auto voor de deur. Het gaat om 'top and bottom', niet om een van beiden.

Met die brief van de broodpater in het achterhoofd vind ik het een beetje gênant om u te vragen na te denken over ons partnerprogramma. U weet het wellicht al, wij bieden u de mogelijkheid om jaarlijks geld te geven aan Theaters Tilburg. Zo kunnen wij er weer voor zorgen dat basisschoolkinderen hun eerste theaterervaring opdoen. We zorgen dat kinderen op school worden voorbereid op wat ze gaan zien, we vervoeren ze en bieden een professionele jeugdvoorstelling. Die eerste ervaringen zijn onbetaalbaar. Niet elk kind heeft immers ouders die naar het theater kunnen of willen gaan. Cultuureducatie is volgens mij essentieel om op te groeien en je te ontwikkelen tot een gelukkig mens. En, niet onbelangrijk, in dat partnerprogramma doen we natuurlijk ook iets waardevols voor u terug.

Dus denk er eens over na in deze donkere dagen zo voor de kerst. Schenken is het nieuwe ontvangen. En als u voor het nieuwe jaar schenkt, kan u het nog bij de belasting opvoeren ook. En kiezen hoeft niet, het gaat om brood èn spelen. Dus vergeet ‘Pater’ Poels niet en check tevens het partnerprogramma op onze website. Van beiden wordt u wijzer. Want delen is het nieuwe vermenigvuldigen, echt waar.