maandag 18 juni 2012

Geachte staatssecretaris,

Hierbij laten wij u weten het niet eens te zijn met het advies van de Raad voor Cultuur over Het Zuidelijk Toneel. Wij vragen u dan ook dringend het advies niet over te nemen. 

Het advies schiet volgens ons op een aantal belangrijke punten tekort. Om te beginnen heeft u aangegeven dat u het belangrijk vindt dat er over de beleidsplannen van de gezelschappen nauw overleg plaatsvindt met de huistheaters. Wij kunnen u laten weten dat het beleidsplan van Het Zuidelijk Toneel in nauwe samenspraak met ons tot stand is gekomen. Wij geloven in een krachtig, zelfverzekerd, eigenwijs en publieksgericht Zuidelijk Toneel. We hebben uw uitgangspunten de afgelopen jaren op basis van een convenant enthousiast in de praktijk gebracht. Dit samenwerkingsverband noemen wij Expeditie Zuid. Deze theaters beschouwen het Zuidelijk Toneel als huisgezelschap. Samen met het gezelschap hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan het publieksbereik voor de voorstellingen in ons huis en aan spannende projecten in wijken en binnensteden.

Het valt ons op dat de pijlen van de Raad zich voornamelijk op het Theaterspektakel richten. Dat vinden wij vreemd, vooral omdat er tot nu toe slechts twee Theaterspektakels zijn geweest. Te weinig om daar nu definitieve oordelen over te geven, zeker omdat het bijna het uitvinden van een nieuw genre is. Als theaters geloven wij in het Theaterspektakel en ondersteunen we de gewaagde zoektocht naar vorm, inhoud en artistieke kwaliteit. Wij beschouwen het als een waardevolle aanvulling op het totale toneelaanbod. Wij vinden bovendien dat je dit experiment niet louter moet beoordelen op de traditionele kwaliteitseisen van het repertoiretoneel. In dat genre zijn er nauwelijks initiatieven om bewust een groter, breder en jonger publiek op te zoeken. Jammer, want wij vinden dat zeer noodzakelijk. Het advies van de Raad voor Cultuur had hier zeker rekening mee moeten houden, juist omdat het Theaterspektakel een interessante ontmoeting is tussen diverse disciplines. Het is voor ons ongekend dat een toneelvoorstelling een week lang in een grote zaal staat met een bezetting van 80%.

Een andere belangrijke omissie in het advies betreft de regionale werking. De afgelopen acht jaar heeft het gezelschap een overtuigende rol gespeeld in het toneelklimaat in het zuiden. Het Zuidelijk Toneel heeft de intenties van de Basisinfrastructuur zeer serieus genomen en is een cruciale rol gaan spelen binnen de zuidelijke culturele infrastructuur. Zo heeft Het Zuidelijk Toneel een festival voor onze steden opgezet, HartsTocht geheten, is het nauw gaan samenwerken met amateurs en is het met diverse partijen in de steden samenwerkingsverbanden aangegaan, zoals met het onderwijs en de museale wereld.

Over dit alles zegt het advies van de Raad helemaal niets. Een afgewogen advies is hierdoor, volgens ons, niet mogelijk. Wanneer u het advies van de Raad voor Cultuur volgt tast u niet alleen een gezelschap aan, maar vooral ook de missie van de theaters in Brabant en Limburg. Wij werken samen aan het bereiken van een groot en breed publiek in een tijd waarin cultuurparticipatie relevanter lijkt dan ooit. De steun van een eigen, sterk, levendig en toegewijd theatergezelschap is daarin cruciaal.

Rob van Steen, namens de schouwburgen in Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Heerlen, Roosendaal en Tilburg verenigd in Expeditie Zuid.